SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM PODOBY
A
DOHODA O POSKYTNUTÍ LICENCE K UŽITÍ ZÁZNAMU

v.19.07.2019

Verze podmínek SOUHLASU SE ZVEŘEJNĚNÍM PODOBY A DOHODY O POSKYTNUTÍ LICENCE K UŽITÍ ZÁZNAMU („DOHODA“) ze dne 18. 6. 2019

Naši společnost NIVEA velice těší, že se Vám naše produkty tak líbí. Objevili jsme na Instagramu post obsahující Vaši fotografii / video („ZÁZNAM“) a jako společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („BEIERSDORF“) se Vás musíme zeptat, zda bychom Váš post mohli zveřejnit a sdílet na svých webových stránkách a dalších marketingových platformách. Rádi bychom se s Vámi proto dohodli na souhlase se zveřejněním Vaší podoby a poskytnutí licence k užití práv k Vámi vytvořenému ZÁZNAMU.

Pokud na tuto žádost o poskytnutí práv na užívání odpovíte pomocí hashtagu vyjadřujete tak souhlas s uzavřením a s následujícími podmínkami DOHODY:


Převedená práva jsou:

Pokud vyjádříte souhlas s touto Dohodou o právech na užívání,


RUČÍTE ZA TO,

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez oznámení pozastavit užívání Vašeho ZÁZNAMU a tento ZÁZNAM bez náhrady odstranit ze svých marketingových kanálů.

Informace o zpracování osobních údajů a kontaktní informace BEIERSDORF jsou dostupné níže a v Politice ochrany soukromí na https://www.nivea.cz/Upozornění o ochraně údajů – právní informace podle čl. 13, 14 GDPR

Tímto upozorněním o ochraně údajů bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Beiersdorf.

Správcem pro zpracování osobních údajů je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933, tel.: + 420 840 022 333, e-mai: info(at)nivea.cz („Beiersdorf“).

Právním základem pro výše uvedená zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1, písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Příjemci údajů:

Společnost Beiersdorf vždy předá poskytnuté údaje ke zpracování příslušným interním oddělením, dalším společnostem sdruženým ve skupině Beiersdorf nebo externím dodavatelům a zpracovatelům, (např. pro hosting, doručování a poskytování souhlasu s Dohodou) podle potřebných účelů (k plnění Dohody) v evropských i mimoevropských třetích zemích. S těmito externími poskytovateli služeb byly uzavřeny standardní smluvní doložky, pokud tito poskytovatelé služeb nesídlí v zemích, pro které bylo přijato rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tyto standardní smluvní doložky jsou k nahlédnutí na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Společnost Beiersdorf si pro případ zákonné povinnosti ovšem vyhrazuje právo předložit informace o Vás, budou-li od ní jejich vydání požadovat úřady či orgány činné v trestním řízení jednající v souladu se zákonnými předpisy.

Po ukončení smlouvy údaje vzniklé v této souvislosti smažeme, neexistují-li zákonné povinnosti na jejich uchovávání nebo není-li nutné dodržet promlčecí lhůty. Nezbytné údaje o Vás, Vaše identifikační údaje z účtu INSTAGRAM a údaje o smlouvě budou uchovány na základě oprávněného zájmu na ochraně práv Beiersdorf a pro obranu proti nárokům po dobu tří let – více informací o tomto zpracování je k dispozici v článku 3.7 Politiky ochrany soukromí dostupné na https://www.nivea.cz/

Vaše práva:

Máte právo na přístup ke svým údajům. Dále můžete dát podnět k opravě Vašich osobních údajů, můžete požadovat informaci o údajích, které o Vaší osobě uchováváme, můžete požadovat (částečné) vymazání nebo omezení zpracování nebo přenosu Vašich údajů, pokud (místní) legislativa nic takového neomezuje nebo pokud se dané právo neuplatní. Máte právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu.

Informace o zpracování osobních údajů a kontaktní informace BEIERSDORF pro uplatnění požadavků a dotazů jsou dostupné v Politice ochrany soukromí na https://www.nivea.cz/. Máte kdykoli právo podat stížnost u orgánu dozoru.